Procesy systemu


System ActaFlow umożliwia wdrożenie dowolnych procesów poprzez ich zamodelowanie. Poniższa lista to przykłady standardowych procesów stosowanych w organizacji wykorzystujących ActaFlow do obiegu dokumentów.

Korespondencja przychodząca  

Rejestracja dokumentów wpływających do organizacji w elektronicznym dzienniku korespondencji wraz ze scanami oryginałów. Możliwość prowadzenia wielu dzienników, szybkie wyszukiwanie pism po różnych kryteriach, wydruki dzienników, eksport danych z dzienników do arkuszy kalkulacyjnych.

Dekretacja korespondencji przychodzącej  

Dekretacja pism przychodzących do wydziałów / biur / referatów / komórek oraz bezpośrednio pracowników. Dekretacja oryginału pisma oraz dowolnej liczby kopii, w trakcie dekretacji istnieje możliwość dołączenia adnotacji / uwagi. Dekretacja wskazuje kto aktualnie jest dysponentem danego pisma i gdzie w organizacji się znajduje. Sekretariat i kierownictwo ma dokładną informację o stanie pisma i pracowniku, u którego się znajduje.

Prowadzenie spraw / rejestrów / projektów  

System umożliwia rozdzielanie pism do konkretnych spraw (rejestrów, projektów), zarówno zupełnie nowych spraw jak i już istniejących. System wiąże wszelkie dokumenty ze sobą, co ułatwia ich śledzenie, powiązania oraz historię. Dostęp do spraw zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

Korespondencja wychodząca  

Rejestracja dokumentów wychodzących z organizacji w elektronicznym dzienniku korespondencji wraz z wersjami elektronicznymi lub scanami. Powiązanie dokumentów przychodzących i wychodzących przedstawia pełen obraz informacji w organizacji, np. jakie pismo wpłynęło i jaka odpowiedź została wysłana.

Dokumenty wewnętrzne  

Rejestry dokumentów wewnętrznych w organizacji, np. umowy, protokoły, zarządzenia, oferty, dokumentacja przetargowa, dokumenty pracownicze (np. wnioski urlopowe). System umożliwia utworzenie dowolnej liczby rejestrów dostępnych dla pracowników zgodnie z nadanymi uprawnieniami.