ActaFlow ma już swoją realizację jako elektroniczny dziennik korespondencyjny. Taka realizacja wspomaga prowadzenie dziennika korespondeniezbncji przychodzącej w postaci elektronicznej w podziale na dzienniki tematyczne czy funkcjonalne. Ten kilku procesowy zestaw narzędzi wraz z niezbędnymi narzędziami wspomagającymi pracę oraz repozytoriami wymganymi do przechowywania dokumentów elektronicznych.

ActaFlow jako dziennik korespondencyjny