ActaFlow CRM – relacje z klientami Firmy


ActaFlow może pełnić rolę systemu CRM. Buduje i utrzymuje relacje z klientami.

Jest to zestaw narzędzi dla firm, których działalność opiera się na współpracy z klientami, zarówno indywidualnymi jak i przedsiębiorcami.

Pracownik obsługujący system CRM realizuje czynności:

 • tworzy, rozwija i wykorzystuje w kontaktach bazę klientów
 • tworzy rejestry, które zbierają kluczowe informacje dla prowadzenia działalności:
  • rejestr zawartych umów
  • rejestr kontrahentów
  • rejestr osób, z którymi można się kontaktować w ramach prowadzonej współpracy
  • rejestr ofert
  • rejestr notatek
  • rejestr faktur
  • rejestr wzorców dokumentów firmowych
 • eksportuje rejestry do pliku xls, co umożliwia dalszą dowolną obróbkę danych
 • korzysta z wielu przypomnień i kontroli systemowych, stanowi to dużą pomoc w realizacji codziennych zadań, terminowości oraz zapobiega przeoczeniu ważnych dla nas spraw
 • sporządza statystyki z danych wprowadzonych do systemu, zarówno ilościowych jak i kosztowych
 • grupuje klientów wg ich powiązań organizacyjnych, klient nadrzędny i podrzędni, ułatwia to prowadzenie współpracy
 • przenosi do archiwum wybrane dane z systemu
 • bez konieczności logowania do systemu odbiera maile z informacjami systemowymi, daje to pełen obraz oczekujących zadań do wykonania

Opracowany model CRM jest bardzo intuicyjny i okrojony do najważniejszych funkcji wspomagających codzienną pracę z kontrahentami.

Od przygotowywania ofert dla potencjalnych, nowych klientów, poprzez zawarcie umów i obsługę aktualnych klientów, fakturowanie, raporty, zestawienia i statystyki, aż po opiekę gwarancyjną i serwisową.

Do systemu można dołączać pliki dowolnego typu: scan, pdf, doc, xls, zip, e-mail, zdjęcia itp.

Pracownicy logują się do systemu wg indywidualnych danych dostępu, wystarczy dostęp do sieci Internet, żeby móc pracować i realizować zadania firmowe.

Dlaczego rekomendujemy ten CRM ?

Bo napisaliśmy go dla siebie i przetestowaliśmy na sobie 🙂
Sprawdziliśmy czy w naszej firmie sprawdzi się takie narzędzie i czy sami ocenimy je jako przydatne, funkcjonalne, a przede wszystkim czy usprawni nasze codzienne działania.

Okazało się, że jak najbardziej pomaga nam w czynnościach firmowych, zadania realizujemy szybciej i sprawniej, zebrane dane wykorzystujemy do budowy i utrzymania relacji z naszymi klientami. 

Okazało się, że dawny Excel już nie jest wystarczającym narzędziem, nasze potrzeby i oczekiwania wzrosły, a system ActaFlow CRM sprawdził się, poprawił efektywność pracy i przynosi wymierne korzyści.