ActaFlow – system dla PINB, obsługa rejestrów budowlanych


Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu Actaflow mogą realizować swoje codzienne zadania i działalność nadzoru.

Począwszy od prowadzenia elektronicznego dziennika korespondencji wpływającej do PINB, poprzez dekretację pism do inspektorów, prowadzenie spraw i rejestrów budowlanych, aż po wydawanie decyzji i pozwoleń, a także dowolnej korespondencji wychodzącej z inspektoratu.

Istnieje możliwość prowadzenia w systemie dodatkowych rejestrów wewnętrznych, np. rejestr umów, prokołów kontroli, orzeczenia, zarządzenia, ewidencja obiektów budowlanych itd.

Można wyszukiwać w systemie wszelkie informacje, np. prowadzone sprawy (także te archiwalne) po różnych danych: po działce (z podziałem na gminy), po obiekcie, po inwestorze, po decyzji pozwolenia na budowę itp.

System także wspiera pracowników w opracowywaniu danych do statystyk.

Nasi Klienci używają systemu na 2 sposoby:

  1. w postaci zakupu licencji
  2. w postaci usługi (abonament roczny)

Każdy zainteresowany Klient może obejrzeć system ActaFlow przed podjęciem ostatecznej decyzji o współpracy. Przeprowadzamy prezentację zdalną dla Państwa i wyjaśniamy w praktyce jak wygląda obsługa systemu i praca codzienna z ActaFlow.

Planujemy wdrożyć w systemie funkcję obsługi e-Doręczeń oraz integracji z systemem SOPAB (jeśli zostanie udostępniona dokumentacja techniczna przez Ministerstwo i GUNB).