ActaFlow – jako system obsługi zgłoszeń awarii


Za pomocą systemu Actaflow można realizować zgłoszenia awarii. Odpowiednio zamodelowany proces służy do zgłoszenia drogą e-mail awarii do wykonawcy, a następnie obsłużony przez pracowników odpowiedzialnych za takie naprawy.

Ogólne działanie procesu:

  1. klient zgłasza awarię drogą e-mail do realizatora
  2. realizator w systemie widzi zgłoszenie i decyduje o naprawie
  3. klient otrzymuje powiadomienie e-mail o przyjęciu zgłoszenia, a także informację kto będzie zajmował się naprawą awarii (ułatwia to bezpośredni kontakt z osobą realizującą zgłoszenie)
  4. zgłoszenie trafia do osoby odpowiedzialnej za naprawę
  5. na każdym etapie realizacji możliwe są powiadomienia o stanie naprawy
  6. po usunięciu awarii klient zostaje powiadomiony o efektach końcowych
  7. system pilnuje historii wszystkich takich zgłoszeń, wraz z kosztami i czasem naprawy, dane te pozwalają opracować odpowiednie raporty i zestawienia