OFERTA


deal

Jesteśmy elastyczni jak nasze procesy. Dostosowujemy się do wymagań, oczekiwań i możliwości naszych klientów. Dla Państwa wygody podzieliliśmy ofertę systemu ActaFlow na grupy w zależności od typowych zastosowań.

Ze względu na rodzaj licencji:

  • W modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)

W modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) zapewniamy pełną funkcjonalność w modelu tak zwanej chmury. Dostarczamy wszystko co potrzebne do korzystania ze wszystkich elementów systemu wszędzie tam gdzie się znajdujesz i gdzie jesteś w stanie podłączyć się do sieci internet. Nie musisz ponosić kosztów obsługi, administracji sprzętu serwerowego, kopii zapasowych itd. Dostajesz od nas wszystko co jest potrzebne do pracy z systemem. Innymi słowy – płacisz abonament za usługę (np. jak za telefon czy energię elektryczną), a reszta już jest dla ciebie przygotowana i gotowa do pracy.

  • W modelu tradycyjnej Licencji

W modelu tym udzielana jest licencja na użytkowanie oprogramowania z pewnymi ograniczeniami zawartymi w umowie licencyjnej. Podstawową różnicą jest fakt, że udostępniona jest licencja na oprogramowanie i oprogramowanie w wersji instalacyjnej. Dodatkowe czynności jak instalacja i wdrożenie oprogramowania jest płatna osobno jako dodatkowa usługa i może być wykonana przez zespół ActaFlow, jego partnerów lub samego licencjobiorcę. Należy też posiadać odpowiednią infrastrukturę wymaganą przez oprogramowanie.

Licencje mogą być:

    • Ograniczone czasowo
    • Ograniczone ilością użytkowników
    • Licencje grupowe (np. dla organizacji i jej podległych podmiotów)